+4637074080

fräsning, dynamisk fräsning, svarvning, automatsvarvning, CNC-fräsning, CNC-svarvning, Metallindustri

Övrig skärande bearbetning

Upp eller ner - vi löser det mesta

Maskiner för fräsning har varit en del av vår verksamhet sedan 90-talet då vi införskaffade oss ett KIWA borrcenter för att effektivisera borrning och gängning av detaljer. Numera är maskinparken betydligt mer avancerad än så, förstås.

Våra fleroperationsmaskiner ger oss möjlighet att kunna bearbeta dynamiskt och med 3D-bearbetning, men vi kör fortfarande även enklare artiklar med endast borrning eller gängning.

Även när det gäller fräsning varierar storleken på artiklarna, från små detaljer som ska användas i elektronisk utrustning, till stora verktygsplattor. Vår största maskin har kapacitet för 1400 mm i X-led och 650 mm i Y-led.

Exempel på produkter vi tillverkar i dessa maskiner är axlar, segment, brickor och fästen av olika slag och dimensioner, bromsdelar och liknande.

Våra kunder hittar man främst inom branscherna tunga fordon och möbler, geografiskt finns de både i närheten och i andra delar av Sverige.